Εμπειρία

Φωτοβολταϊκά πάρκα που έχουν κατασκευαστεί από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  Ε.Ε.
κατά τα έτη 2019-2021

Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 499.95  KW/p

στο  Αγροτεμάχιο 3901 Κιλκίς
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

στο  Αγροτεμάχιο 3987 Κιλκίς
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

στο  Αγροτεμάχιο 1405 Κιλκίς
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

στο  Αγροτεμάχιο 1420 Κιλκίς
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

στο  Αγροτεμάχιο 1360 Κιλκίς
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

στο  Αγροτεμάχιο 209 Μεταλλικού Κιλκίς 
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Δήμητρας Περιορισμένης Ευθύνης 

Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 499.95 KW/p

στο Αγροτεμάχιο 330β Γαλάτιστα Χαλκιδικής
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής,  Κιλκίς.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 999.95KW/p

στο Αγροτεμάχιο 3959Α-3960 Κιλκίς   
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού  Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής,  Κιλκίς.

στο Αγροτεμάχιο 1350 Κιλκίς   
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού  Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής,  Κιλκίς.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 499.95KW/p

στο  Αγροτεμάχιο 1387 Δραβήσκου Σερρών
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού  Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

στο  Αγροτεμάχιο 1556 Δραβήσκου Σερρών
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού  Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 499.95KW/p

στο  Αγροτεμάχιο 1150 Α  Βαθύλακκος
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού  Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

στο  Αγροτεμάχιο 1630 Βαθύλακκος
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού  Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

στο  Αγροτεμάχιο 530 Ξηροχωρίου 
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών Νομού  Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς.

στο Αγροτεμάχιο 542 Ξηροχωρίου   
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Δήμητρας Περιορισμένης Ευθύνης. 

στο Αγροτεμάχιο 502 Ξηροχωρίου   
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Δήμητρας Περιορισμένης Ευθύνης. 

στο Αγροτεμάχιο 799 Ξηροχωρίου   
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Δήμητρας Περιορισμένης Ευθύνης. 

στο Αγροτεμάχιο 786 Ξηροχωρίου   
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Δήμητρας Περιορισμένης Ευθύνης. 

στο Αγροτεμάχιο 731 Ξηροχωρίου   
Ιδιοκτησίας Ενεργειακής Κοινότητας Δήμητρας Περιορισμένης Ευθύνης. 

Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 499.95KW/p

της Εταιρείας Χαραλαμπίδης Κωστόπουλος ΟΕ στα Σέρβια Κοζάνης.