Η Εταιρεία

Η  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  Ε.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2015. Ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ποιοι είμαστε

Η  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  Ε.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2015. Ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Επικεφαλής της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ Ε.Ε. είναι ο Πέτρος Τσικούρας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των Φωτοβολταικών με αδειοδοτήσεις αλλά και  κατασκευή Φωτοβολταικού Εξοπλισμού και Φωτοβολταικών Πάρκων, απο το 2006.   Έχει καταχωρήσει Πατέντα για Φωτοβολταικό Σύστημα Κινητής Βάσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος ΝΟΕ ΑΠΘ, ενώ παράλληλα έχει παρακολουθήσει πολλά τεχνικά σεμινάρια σχετικά με τον Κλάδο των  Φωτοβολταικών. 
 
Υπήρξε μέλος σε Επιτροπές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για  θέματα σχετικά με τις ΑΠΕ, ενώ έχει πραγματοποιησει παρουσιάσεις για τον  κλάδο των Φωτοβολταικών και αρθρογραφεί στον Ενεργειακό Τύπο. 
 
Είναι Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΠΗΕΦ, (Παννελήνια Ομοσπονδία Συλλόγων  Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταικά)  και εκπροσωπεί  την  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  Ε.Ε.  στο Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταικών. 
 
Το  σύνολο του προσωπικού και της διοίκησης της έχουν προϋπηρεσία 15 και πλέον ετών στην κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων.
 

Τον Ιούλιο του 2021 μετεγκατασταθήκαμε στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Η Εταιρεία είναι εκπαιδευμένη στα κυριότερα συστήματα κινητής βάσης (Τράκερ) που υπάρχουν στη χώρα μας, όπως είναι τα MECATRON, MECASOLAR, EΛΒΙΤΥΛ, ΕΡΑ.

Στα τράκερ ΕΛΒΙΤΥΛ είμαστε ο  μοναδικός πιστοποιημένος συντηρητής.

15

χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση φωτοβολταϊκών πάρκων.

150

Συμβόλαια Συντήρησης
το 2019

20+

Φωτοβολταϊκά πάρκα
κατασκευάσαμε τη διετία 2020-21

2

Φωτοβολταϊκά πάρκα του 1MW υπό την εποπτεία μας το 2019

Τομείς δραστηριότητας

Προληπτική Συντήρηση

Πραγματοποιούμε ηλεκτρολογική συντήρηση της εγκατάστασης με τη χρήση  διακριβωμένων, πιστοποιημένων οργάνων και υποβάλλουμε αναφορά στον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπό του. Επίσης πραγμματοποιούμε συντήρηση στα κινούμενα τμήματα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (Τράκερ).

Αποκατάσταση Ηλεκτρολογικής Βλάβης

Επεμβαίνουμε μετά από πρόσκληση του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου παρακολούθησης του πάρκου προς αποκατάσταση ηλεκτρολογικής βλάβης. Στην αποθήκη μας υπάρχει παρακαταθήκη και τα κινητά συνεργεία της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ Ε.Ε. έχουν πάντοτε μαζί τους τα συνηθέστερα ανταλλακτικά, όπως προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία των βλαβών των πάρκων που συντηρούμε. (Καλώδια, συνδετήρες,  ρελέ, θερμικά, κινητήρες, μειωτήρες).

Αποκατάσταση Μηχανολογικής Βλάβης

Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής από φυσικά φαινόμενα, αναλαμβάνουμε το σύνολο των επισκευών που απαιτούνται, εξασφαλίζοντας, το συντομότερο δυνατόν, την απρόσκοπτη επαναλειτουργία του Πάρκου.

Διαθέτουμε πιστοποιημένους Ηλεκτροκολλητές και εκπαιδευμένους Τεχνίτες για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης.

Κατά το έτος 2019 είχαμε 150 περίπου Συμβόλαια Συντήρησης φωτοβολταϊκών πάρκων 20KW, 100KW, 150 KW, ενώ  είχαμε  εποπτεία σε 2 πάρκα του 1MW.

Επεμβατικές Επισκέψεις πέραν των ανωτέρω πραγματοποιήσαμε σε πάρκα 1ΜW, 2MW και  5 MW.

Από το Φεβρουάριο του 2019 η Εταιρεία μας ανέλαβε αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκών πάρκων 500KW και 1ΜW/p.

Τη διετία 2020-2021 κατασκευάσαμε περισσότερα από 20 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής  ισχύος άνω των 10 MW κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής  Μακεδονίας.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Ε. είναι «καθετοποιημένη» στην κατασκευή των πάρκων ξεκινώντας από την περίφραξη, μέχρι και τη διαδικασία σύνδεσης, αποκλειστικά με δικό της προσωπικό, όχι με υπεργολάβους. Αυτό της επιτρέπει να ελέγχει απόλυτα την ποιότητα, σε όλα τα στάδια της κατασκευαστικής διαδικασίας, και να επιτυγχάνει χαμηλό κόστος και ταχύτητα παράδοσης.

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα  με το Πρότυπο ISO 9001.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑ

eΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για να σας υποβάλλουμε, χωρίς καμιά υποχρέωσή σας, μελέτη και
προσφορά.