Συντηρήσεις – Αναβαθμίσεις Φωτοβολταϊκών πάρκων 

Οι Ειδικοί στα τράκερ

H Eταιρεία μας αναλαμβάνει:

 • Επιθεωρήσεις φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Έλεγχο με θερμοκάμερα
 • Παρακολούθηση απόδοσης φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Συντηρήσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σταθερών και κινητών (Τράκερ)
 • Εγκατάσταση τηλεμετρίας
 • Αποκαταστάσεις βλαβών
 • Προμήθεια ανταλλακτικών
 • Πλύσιμο φωτοβολταϊκών πάνελ
 • Αποψίλωση (καθαρισμό από χόρτα) φωτοβολταϊκών πάρκων

Εγγυούμαστε τη συντήρηση στα Φωτοβολταϊκά Τράκερ με κινητά συνεργεία-φορτηγάκια και οχήματα 4×4, εξοπλισμένα πλήρως με όλα τα ανταλλακτικά από τα τράκερ που υποστηρίζουμε, ώστε οι εργασίες να ολοκληρώνονται άμεσα χωρίς καθυστερήσεις από ανεπάρκεια ή έλλειψη ανταλλακτικών.

 

Το προσωπικό μας είναι πιστοποιημένο, εκπαιδευμένο και έμπειρο στα περισσότερα είδη τράκερ.

 • Τράκερ Mechatron. Το προσωπικό μας έχει εκπαιδευθεί στα τράκερ Mechatron, από τον ίδιο τον κατασκευαστή, στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, στην Κρήτη.
 • Tράκερ ΕΛΒΙΤΥΛ. Το προσωπικό μας έχει εκπαιδευθεί στα τράκερ ΕΛΒΙΤΥΛ, από τον ίδιο τον κατασκευαστή.
 • Τράκερ ERA Energy. Το προσωπικό μας έχει εκπαιδευθεί στα τράκερ ERA Energy, από τον ίδιο τον κατασκευαστή 
 • Τράκερ Meca Solar. Διαθέτουμε εκπαιδευμένο προσωπικό σε τράκερ Μeca Solar.
 • Άλλοι κατασκευαστές. Η μεγάλη εμπειρία του προσωπικού μας στα Συστήματα Κινητής Βάσης (τράκερ) και η καθημερινή επαφή μας με πολλά είδη τράκερ μάς δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις κατασκευής, συντήρησης.

Ελέγχουμε και συντηρούμε τα Συστήματα Κινητής Βάσης σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Στη φωτογραφία όργανο για τη συντήρηση και τον έλεγχο του MECA SOLAR.

Ο έλεγχος της γείωσης των τράκερ και του πάρκου, συνολικά, είναι πολύ σημαντικός για την «καλή υγεία» του Φωτοβολταϊκού σας πάρκου. Η μέτρηση αυτή καθώς και πολλές άλλες μετρήσεις γίνονται με τη χρήση οργάνων, όπως το όργανο στη φωτογραφία. 

Η καλή κατάσταση των «αρτηριών» του κάθε φωτοβολταϊκού πάρκου, δηλαδή των καλωδίων του, είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας για την απόδοση του πάρκου.