Φωτογραφίες & Βίντεο

Η  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  Ε.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2015. Ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση φωτοβολταϊκών πάρκων.